دفتر اصلی

لاله زار جنوبی، مجتمع بوشهری، طبقه اول، واحد ۶

021-33993436-9

021-33530813

info@parsmechatronic.com

فهرست