دسترسی نام فایل حجم فایل لینک دانلود
فایل راهنمای اتصال HMI به PLC ۷۴ MB

 کاتالوگ محصولات CERMATE 

۲۰ MB
کاتالوگ HMI ۸ MB
راهنمای فارسی اینورترهای سری PM 5 ۳ MB
راهنمای اینورترهای سری PM 100 ۳ MB
راهنمای اینورترهای سری PM 303 ۳ MB
کاتالوگ CO-TRUST  فارسی سری CTS7-200 ۶ MB
کاتالوگ CO-TRUST سری CTS7-300 ۱۴ MB
نرم افزار PE_V2.1.9.05.zip ۶۰ MB
   نرم افزار PM_V2.1.9.05.zip  ۲۳۰ MB
نرم افزار PM_V1.2.98.35.zip ۷۸ MB
نرم افزار Setup_21094000.exe ۲۴۲ MB
نرم افزار Setup_21095800.exe ۲۴۵ MB
 نرم افزار MagicWorks_PLC_V2.13.exe ۴۰ MB   
راهنما ی Step7-maher-jeld1.pdf ۵ MB
راهنمای Step7-maher-jeld2.pdf ۵ MB
نرم افزار Micro WIN
STEP7_MW_V4_SP8_9.zip
۷۰۰ MB
نرم افزار  Magic Works Tuner V1.41 ۱۰ MB 
راهنمای محصولات  PM MOTION ۹۶۹ KB
 راهنمای محصولات PM Logix-datasheet.zip ۵ MB
فهرست